Ważne telefony

Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe – numer alarmowy 601 100 100
Numer alarmowy 112
Policja – numer alarmowy 997
Policja – oficer dyżurny (58) 521 62 22
Straż Pożarna – numer alarmowy 998
Straż Pożarna – centrala w Sopocie (58) 555 81 70
(58) 555 81 71
Pogotowie Ratunkowe – numer alarmowy 999